Veteraners nye civile mission

For første gang er offentlige myndigheder, private virksomheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsorganisationer i tæt samarbejde om at hjælpe veteraner med særlige udfordringer på Fyn og i Syd- og Sønderjylland.

I Region Syddanmark bor mere end 7.900 veteraner, der har deltaget i militære operationer i udlandet. Mange har haft voldsomme oplevelser og kæmper efter hjemsendelsen med personlige og sociale problemer, der gør det svært for dem at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet og i det civile liv. Deres situation er i mange tilfælde præget af manglende tilhørsforhold, og de risikerer i udpræget grad at ende i en negativ spiral, som fører til tab af mod og tro på egne evner. 

Veteranindsatsen ønsker god jul og godt nytår

Vi klør stadig på og håber at kunne fortsætte i 2021

Veteranindsatsen i Region Syddanmark har igennem to år samarbejdet med i alt 54 veteraner, der alle har haft udfordringer i varierende grad. 30 veteraner har gennemført aktivitetsprogrammet, og de øvrige 24 har fået anden form for hjælp. Bundlinjen er, at 8 ud af 10 veteraner er kommet i selvforsørgelse.

I slutningen af juni i år fortalte vi, at der ikke bliver oprettet nye hold i Veteranindsatsen i Region Syddanmark, før vi har finansieringen af det landsdækkende projekt Veteranindsats Danmark på plads.

Det emne har vi arbejdet med i efteråret samtidig med, at veteranerne på det 6. og sidste hold afsluttede deres individuelle forløb. Nogle har været i praktik, andre er kommet i arbejde eller er gået i gang med en uddannelse.

Når vi runder året af, afslutter vi også formelt Veteranindsatsen i Region Syddanmark.

Heldigvis er der fra forskellig side vist interesse for at hjælpe os videre med Veteranindsats Danmark.

Der er derfor udarbejdet en plan for, hvordan Veteranindsatsen i Region Syddanmark kan rulles ud på landsplan, og hvad det vil koste. Om det kan lade sig gøre, ved vi endnu ikke, men vi arbejder på at finde en finansieringsløsning i første kvartal af 2021.

Gode kræfter er i gang, for vi er mange, der gerne vil støtte op om veteraner med særlige udfordringer og deres pårørende, så håbet lever endnu.

Du kan stadig henvende dig til følgende:

Projektleder Søren Carøe, telefon: 2811 0020, sc@flam.org, angående projektsamarbejde, kommunesamarbejde og udviklingsarbejde i forbindelse med etablering af Veteranindsats Danmark.

Assisterende projektleder Anette Lykke Jensen, telefon: 2116 9675, anlj@tietgen.dk, hvis du eller dine borgere er tidligere deltagere, pårørende eller ønsker at høre mere om Veteranindsatsens tilbud til veteraner med særlige udfordringer.

Vi henviser herudover til siden her, til vores Facebookside, samt til de kommunale veterankoordinatorer, som du finder information om på din kommunes hjemmeside.

Tak for interessen, opbakningen og samarbejdet i de forløbne to år. Vi ses forhåbentligt snart igen!

Holdet bag Veteranindsatsen.

Læs Veteranindsatsens Infoark hér.

 

Vision

Vores vision er at hjælpe veteraner med særlige udfordringer tilbage til et liv, der giver mening for dem. Målet er at skabe en positiv udvikling, så veteranerne oplever, at de bliver i stand til at mestre deres udfordringer og få et aktivt civilt liv med gode relationer, uddannelse og job. I Veteranindsatsen arbejder veteranerne med at udvikle og styrke deres kernekompetencer, så de får mod på  et aktivt liv og retter blikket mod et civilt job med fremtidsperspektiver. Veteranindsatsen tager et 360 graders blik på hver veteran, som gennemgår et forløb med fire hovedelementer:

1) Mental og fysisk træning og individuelle livssamtaler.
2) Kompetenceafklaring, uddannelsesvejledning og opkvalificering.
3) Virksomhedspraktik og jobtilbud.
4) Tilbud om støtte af mentorer, der alle har baggrund i Forsvaret. Læs om vores Mentorkoncept

Deltagelse i Veteranindsatsen er gratis.

Seneste nyheder

Novo Nordisk Fonden har bevilget midler til Veteranindsatsen

Hvorfor gør vi det?

I Veteranindsatsen ser vi veteraner som en ressource. En ressource, der ikke skal gå til spilde. Vi vil skabe en positiv udvikling for de veteraner, der deltager i Veteranindsatsen, så de bliver i stand til at mestre deres udfordringer og skabe sig et aktivt civilt liv med gode menneskelige relationer, uddannelse og job. Målet er øget livskvalitet, job og selvforsørgelse. Mening og mestring.

Hvem er vi?

Bag indsatsen står Erhvervsskolen Tietgen, Foreningen Veteranhjem Odense, Haderslev, Nyborg og Odense Kommune og Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.

Veteranindsatsen

Tietgen KompetenceCenter

Rugårdsvej 286

5210 Odense NV.

 

Om projektet

Veteranindsatsen hjælper veteraner med særlige udfordringer i job eller uddannelse og styrker deres livskvalitet, så de får et aktivt civilt liv. 

Deltagelse i Veteranindsatsen er gratis.

Læs om vores privatlivspolitik