Veteraners nye civile mission

For første gang er offentlige myndigheder, private virksomheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsorganisationer i tæt samarbejde om at hjælpe veteraner med særlige udfordringer på Fyn og i Syd- og Sønderjylland.

I Region Syddanmark bor mere end 7.900 veteraner, der har deltaget i militære operationer i udlandet. Mange har haft voldsomme oplevelser og kæmper efter hjemsendelsen med personlige og sociale problemer, der gør det svært for dem at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet og i det civile liv. Deres situation er i mange tilfælde præget af manglende tilhørsforhold, og de risikerer i udpræget grad at ende i en negativ spiral, som fører til tab af mod og tro på egne evner. 

Veteranindsatsen på standby – forhåbentlig midlertidigt

Veteranindsatsen i Region Syddanmark har i snart to år samarbejdet med i alt 54 veteraner, der alle har udfordringer i varierende grad. 30 veteraner har gennemført aktivitetsprogrammet, og de øvrige 24 har fået anden form for hjælp. Bundlinjen er, at 7 ud af 10 veteraner er kommet i selvforsørgelse. Projektet er tidsbegrænset indtil juni måned i år, og der bliver derfor ikke startet nye hold.

De gode resultater har imidlertid skabt håb om, at det bliver økonomisk muligt at gøre Veteranindsatsen landsdækkende under navnet Veteranindsats Danmark. Det ved vi mere om i løbet af efteråret. Indtil da holder Veteranindsatsen pause, og vi håber, at den bliver kortvarig, så vi kan komme i gang igen til glæde for veteraner og pårørende.

Du kan imidlertid stadig henvende dig til følgende:

Projektleder Søren Carøe, telefon: 2811 0020, sc@flam.org, angående projektsamarbejde, kommunesamarbejde og udviklingsarbejde i forbindelse med etablering af Veteranindsats Danmark.

Assisterende projektleder Anette Lykke Jensen, telefon: 2116 9675, anlj@tietgen.dk, hvis du eller dine borgere er tidligere deltagere, pårørende eller ønsker at høre mere om Veteranindsatsens tilbud til veteraner med særlige udfordringer.

Vi henviser herudover til siden her, til vores Facebookside, samt til de kommunale veterankoordinatorer, som du finder information om på din kommunes hjemmeside.

Tak for interessen, opbakningen og samarbejdet i de forløbne to år. Vi ses forhåbentligt snart igen!

Holdet bag Veteranindsatsen.

Læs Veteranindsatsens Infoark hér.

 

Vision

Vores vision er at hjælpe veteraner med særlige udfordringer tilbage til et liv, der giver mening for dem. Målet er at skabe en positiv udvikling, så veteranerne oplever, at de bliver i stand til at mestre deres udfordringer og få et aktivt civilt liv med gode relationer, uddannelse og job. I Veteranindsatsen arbejder veteranerne med at udvikle og styrke deres kernekompetencer, så de får mod på  et aktivt liv og retter blikket mod et civilt job med fremtidsperspektiver. Veteranindsatsen tager et 360 graders blik på hver veteran, som gennemgår et forløb med fire hovedelementer:

1) Mental og fysisk træning og individuelle livssamtaler.
2) Kompetenceafklaring, uddannelsesvejledning og opkvalificering.
3) Virksomhedspraktik og jobtilbud.
4) Tilbud om støtte af mentorer, der alle har baggrund i Forsvaret. Læs om vores Mentorkoncept

Deltagelse i Veteranindsatsen er gratis.

Seneste nyheder

Novo Nordisk Fonden har bevilget midler til Veteranindsatsen

Hvorfor gør vi det?

I Veteranindsatsen ser vi veteraner som en ressource. En ressource, der ikke skal gå til spilde. Vi vil skabe en positiv udvikling for de veteraner, der deltager i Veteranindsatsen, så de bliver i stand til at mestre deres udfordringer og skabe sig et aktivt civilt liv med gode menneskelige relationer, uddannelse og job. Målet er øget livskvalitet, job og selvforsørgelse. Mening og mestring.

Hvem er vi?

Bag indsatsen står Erhvervsskolen Tietgen, Foreningen Veteranhjem Odense, Haderslev, Nyborg og Odense Kommune og Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.

Veteranindsatsen

Tietgen KompetenceCenter

Rugårdsvej 286

5210 Odense NV.

 

Om projektet

Veteranindsatsen hjælper veteraner med særlige udfordringer i job eller uddannelse og styrker deres livskvalitet, så de får et aktivt civilt liv. 

Deltagelse i Veteranindsatsen er gratis.

Læs om vores privatlivspolitik