Pårørende

 

At være i en krigszone ændrer ikke og alene et menneske, men også dem, som bliver tilbage og venter derhjemme. Som pårørende har du måske oplevet, at du til tider har følt dig magtesløs og følelsesmæssigt drænet på grund af din konstante bekymring for, om din kære kommer hjem i god behold, og hvilke udfordringer der venter efter hjemkomsten. Der er ingen tvivl om, at du og din familie har ydet store ofre og gør det måske stadigvæk.

Selvom Veteranindsats Syd- og Sønderjylland er et tilbud til veteraner med særlige udfordringer, har vi også blik for, at I som pårørende spiller en vigtig rolle i omstillingsfasen fra militær til civil. Vi lægger derfor stor vægt på kontakten til både veteranen og dennes pårørende.

For at yde den bedste støtte i forbindelse med projektet har Veteranindsatsen etableret et tilbud for pårørende til veteraner i form af pårørendekoordinatorer som:

 • Informerer om, hvor man kan få mere information om Veteranindsatsen i Syd- og Sønderjylland.
 • Afklarer eventuelle misforståelser og/eller konflikter og tvivlsspørgsmål.
 • Giver mulighed for deltagelse i netværkscafé for pårørende. Læs mere om vore caféer under Aktiviteter.
 • Støtter pårørende i situationer, hvor der kan være behov for det.

Alle tilbud til pårørende i Veteranindsatsen er gratis. 

  Novo Nordisk Fonden har bevilget midler til Veteranindsatsen

  Hvorfor gør vi det?

  I Veteranindsatsen ser vi veteraner som en ressource. En ressource, der ikke skal gå til spilde. Vi vil skabe en positiv udvikling for de veteraner, der deltager i Veteranindsatsen, så de bliver i stand til at mestre deres udfordringer og skabe sig et aktivt civilt liv med gode menneskelige relationer, uddannelse og job. Målet er øget livskvalitet, job og selvforsørgelse. Mening og mestring.

  Hvem er vi?

  Bag indsatsen står Erhvervsskolen Tietgen, Foreningen Veteranhjem Odense, Haderslev, Nyborg og Odense Kommune og Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.

  Veteranindsatsen

  Tietgen KompetenceCenter

  Rugårdsvej 286

  5210 Odense NV.

   

  Om projektet

  Veteranindsatsen hjælper veteraner med særlige udfordringer i job eller uddannelse og styrker deres livskvalitet, så de får et aktivt civilt liv. 

  Deltagelse i Veteranindsatsen er gratis.

  Læs om vores privatlivspolitik