Foredrag med Jens Baagøe Thomsen om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

 

Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 16.00-17.00

Lavgade 9, 6100 Haderslev.

Personskade og AES – hvad er erfaringerne?

Veteranindsatsen har fornøjelsen af at invitere veteraner, pårørende og samarbejdspartnere til oplæg omkring arbejdsskadesystemet og herunder Arbejdsmarkedet Erhvervssikring (AES), som også behandler veteraners erstatningssager.

Advokat (H) og partner ved HjulmandKaptain Jens Baagøe Thomsen vil formidle viden og erfaring fra sine mange år som advokat for mennesker, som er blevet påført personskade.

Oplægget tager udgangspunkt i de skadelidtes perspektiv, hvordan man som skadelidt skal forholde sig, når man har en sag hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Jens vil herudover fortælle om de særlige regler, som gælder for veteraner.
Efter oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål til Jens Baagøe Thomsen.

 

Praktisk information

Der er begrænsede antal pladser. Derfor er det vigtigt, at du tilmelder dig nederst på siden. 

Såfremt du bliver forhindret i at deltage i arrangementet, bedes du venligst huske at afmelde dig.

Har du spørgsmål til arrangementet eller projektet, er du velkommen til at kontakte procesleder og konsulent, Alexander Boe på albo@tietgen.dk eller på telefon 22382063

Tilmeld dig her