Virksomheder

 

Det kan være svært for veteranen at vide, hvordan kvalifikationerne sættes i spil på det civile arbejdsmarked, og ofte skal de overførbare kompetencer suppleres af civile, for at veteranen kan finde et relevant job med fremtidsperspektiver. Der kan også være skånehensyn, som skal tages i et fremtidigt job.

Samspillet med virksomheder er et meget vigtigt omdrejningspunkt i Veteranindsatsen. Op mod 50 virksomheder tilknyttes indsatsen og stiller praktikpladser, jobåbninger eller mentorer til rådighed for deltagerne. Som virksomhed får I værdifulde medarbejderressourcer og giver samtidig plads til de, som har ydet en indsats for vores land, og som nu har brug for en hjælpende hånd.

Som samarbejdende virksomhed i Veteranindsatsen bidrager I til at skabe et fast og positivt ståsted og understøtter veteranens overgang fra militær til civil. Når I stiller en praktikplads eller en jobåbning til rådighed, hjælper I veteranen med at få svar på:

  • Kulturforskelle – hvordan omgås man kolleger og studiekammerater?
  • Fra militært til civilt sprog – hvordan?
  • Militære kompetencer – hvordan anvendes de i en civil arbejdsdag?
  • Veteranens særlige udfordringer – kan virksomhed og kolleger rumme dem?
  • Arbejdskultur og kommunikation – hvad taler man om i frokostpausen?

I Veteranindsatsen arbejder vi grundigt med at matche veteran og virksomhed. Det kræver dialog, viden og vejledning af både virksomhed og veteran, for det er vigtigt med en grundig forventningsafstemning, så der bliver et positivt match for begge parter. Det har vi fokus på.

Vil I gøre en forskel for en veteran eller vide mere? Kontakt os og vær med.

Novo Nordisk Fonden har bevilget midler til Veteranindsatsen

Hvorfor gør vi det?

I Veteranindsatsen ser vi veteraner som en ressource. En ressource, der ikke skal gå til spilde. Vi vil skabe en positiv udvikling for de veteraner, der deltager i Veteranindsatsen, så de bliver i stand til at mestre deres udfordringer og skabe sig et aktivt civilt liv med gode menneskelige relationer, uddannelse og job. Målet er øget livskvalitet, job og selvforsørgelse. Mening og mestring.

Hvem er vi?

Bag indsatsen står Erhvervsskolen Tietgen, Foreningen Veteranhjem Odense, Haderslev, Nyborg og Odense Kommune og Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.

Veteranindsatsen

Tietgen KompetenceCenter

Rugårdsvej 286

5210 Odense NV.

 

Om projektet

Veteranindsatsen hjælper veteraner med særlige udfordringer i job eller uddannelse og styrker deres livskvalitet, så de får et aktivt civilt liv. 

Deltagelse i Veteranindsatsen er gratis.

Læs om vores privatlivspolitik