Veteraners nye civile mission

For første gang er offentlige myndigheder, private virksomheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsorganisationer i tæt samarbejde om at hjælpe veteraner med særlige udfordringer på Fyn og i Syd- og Sønderjylland.

I Region Syddanmark bor mere end 7.900 veteraner, der har deltaget i militære operationer i udlandet. Mange har haft voldsomme oplevelser og kæmper efter hjemsendelsen med personlige og sociale problemer, der gør det svært for dem at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet og i det civile liv. Deres situation er i mange tilfælde præget af manglende tilhørsforhold, og de risikerer i udpræget grad at ende i en negativ spiral, som fører til tab af mod og tro på egne evner. 

Veteranindsatsen på tværs

Ved årsskiftet 2020/21 afsluttede vi efter godt tre år formelt Veteranindsatsen i Region Syddanmark.

Vi vil gerne slutte med maner, så vi har skrevet et ret omfattende statusnotat med både billeder og tekst. 

Desuden indeholder statusnotatet et bilag med Veteranindsatsens aktivitetsprogram.  

Vi mener, at veteraner med særlige udfordringer styrker deres livskraft, hvis de gennemfører aktivitetsprogrammet. Meget tyder på, at teorien holder i virkeligheden.

Kvalitativt har vi veteranernes evalueringer, der er citeret på side 24 – 27  i statusnotatet.

Kvantitativt er næsten 9 ud af 10 veteraner kommet i selvforsørgelse, eller de er godt på vej til det. Det fremgår af resultatopgørelsen på side 7. På samme side er der en interessant samfundsøkonomisk beregning af effekten.

Vi arbejder stadig på at få økonomisk mulighed for at gøre en indsats for veteraner med særlige udfordringer. Det skriver vi om på side 30 – 31 i statusnotatet.

God læselyst! 😊

 

https://issuu.com/rflam.org/docs/veteranindsatsen._statusnotat.311220

Gode kræfter er stadig i gang, for vi er mange, der gerne vil støtte op om veteraner med særlige udfordringer og deres pårørende, så håbet lever endnu.

Du kan således fortsat henvende dig til følgende:

Projektleder Søren Carøe, telefon: 2811 0020, sc@flam.org, angående projektsamarbejde, kommunesamarbejde og udviklingsarbejde i forbindelse med etablering af Veteranindsats Danmark.

Assisterende projektleder Anette Lykke Jensen, telefon: 2116 9675, anlj@tietgen.dk, hvis du eller dine borgere er tidligere deltagere, pårørende eller ønsker at høre mere om Veteranindsatsens tilbud til veteraner med særlige udfordringer.

Vi henviser herudover til siden her, til vores Facebookside, samt til de kommunale veterankoordinatorer, som du finder information om på din kommunes hjemmeside.

Tak for interessen, opbakningen og samarbejdet i de forløbne år. Vi ses forhåbentligt snart igen!

Holdet bag Veteranindsatsen.

Læs Veteranindsatsens Infoark hér.

 

Vision

Vores vision er at hjælpe veteraner med særlige udfordringer tilbage til et liv, der giver mening for dem. Målet er at skabe en positiv udvikling, så veteranerne oplever, at de bliver i stand til at mestre deres udfordringer og få et aktivt civilt liv med gode relationer, uddannelse og job. I Veteranindsatsen arbejder veteranerne med at udvikle og styrke deres kernekompetencer, så de får mod på  et aktivt liv og retter blikket mod et civilt job med fremtidsperspektiver. Veteranindsatsen tager et 360 graders blik på hver veteran, som gennemgår et forløb med fire hovedelementer:

1) Mental og fysisk træning og individuelle livssamtaler.
2) Kompetenceafklaring, uddannelsesvejledning og opkvalificering.
3) Virksomhedspraktik og jobtilbud.
4) Tilbud om støtte af mentorer, der alle har baggrund i Forsvaret. Læs om vores Mentorkoncept

Deltagelse i Veteranindsatsen er gratis.

Seneste nyheder

Novo Nordisk Fonden har bevilget midler til Veteranindsatsen

Hvorfor gør vi det?

I Veteranindsatsen ser vi veteraner som en ressource. En ressource, der ikke skal gå til spilde. Vi vil skabe en positiv udvikling for de veteraner, der deltager i Veteranindsatsen, så de bliver i stand til at mestre deres udfordringer og skabe sig et aktivt civilt liv med gode menneskelige relationer, uddannelse og job. Målet er øget livskvalitet, job og selvforsørgelse. Mening og mestring.

Hvem er vi?

Bag indsatsen står Erhvervsskolen Tietgen, Foreningen Veteranhjem Odense, Haderslev, Nyborg og Odense Kommune og Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.

Veteranindsatsen

Tietgen KompetenceCenter

Rugårdsvej 286

5210 Odense NV.

 

Om projektet

Veteranindsatsen hjælper veteraner med særlige udfordringer i job eller uddannelse og styrker deres livskvalitet, så de får et aktivt civilt liv. 

Deltagelse i Veteranindsatsen er gratis.

Læs om vores privatlivspolitik