2019 – Året der gik

dec 20, 2019

Et tilbageblik på 2019

Året er gået stærkt i Veteranindsatsen.

Efter opstart af det første hold i Odense i 2018, er Veteranindsatsen ekspanderet, så vi nu også inkluderer Region Syddanmark.
Dette skete i april 2019, hvor Hold 3 startede i Haderslev. Dette har indtil videre givet os mulighed for at arbejde med i alt 35 veteraner.
Veteranerne er efter de otte uger blevet hjulpet videre i enten beskæftigelse, uddannelse, virksomhedspraktik eller fleksjob.

Veteranindsatsens mentorkoncept blev færdigudviklet i efteråret og lagt på hjemmesiden.
Informationer omkring konceptet kan findes her . Mentorkoncept

I august sagde Veteranindsatsen velkommen til to nye medarbejdere.
Eva Lunde Pedersen, socialfaglig konsulent og Veterankoordinator for Nyborg Kommune og Johnny Danner Danielsen, kommunikationsmedarbejder og tidligere deltager på Hold 1.

Omgivet af gode mennesker deltog Veteranindsatsen den 25. november 2019 i Forsvarsministeriet Inspirationsdag for at evaluere Danmarks veteranindsats. Dagen blev indledt af Forsvarsminister Trine Bramsen.

 

Tak til vores samarbejdspartnere

I løbet af 2019 er det blevet tydeligt, at et tværsektoriel samarbejde mellem offentlige myndigheder, private virksomheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsorganisationer er nøglen til at kunne hjælpe de veteraner, der har mest behov, således at de kan tage en værdig, meningsfuld og aktiv rolle i samfundet.

I den sammenhæng vil vi sige tak til Ulrik Arensbach, Chef for Hærhjemmeværnsdistrikt FYN, advokat Jens Baagøe Thomsen, til Fredericia Kaserne og til sikkerhedsbranchen ved branch manager Mads Fahrenholtz fra Securitas samt security manager, Johnny Loven Andersen fra G4S. Sidst men ikke mindst en stor tak til veterankoordinatorerne i de involverede kommuner for deres tætte samarbejde med Veteranindsatsen.

 

Tag med på et kig ind i 2020

Det er i 2020 planen at gøre Veteranindsatsen landsdækkende. I den sammenhæng havde projektleder Søren Carøe foretræde for Forsvarsudvalget på Christiansborg den 12. december 2019. Det var et meget positivt foretræde og vi arbejder målrettet på at realisere Veteranindsats Danmark.

Den 20. januar mødes Veteranindsatsen med Forsvarsminister Trine Bramsen på Veteranhjem Odense, hvilket vi ser frem til med glæde.

Veteranindsatsen kommer stærkt fra start i det nye år og starter derfor op med 2 Hold i januar. Den 27. januar byder vi et hold veteraner velkommen i Odense og allerede den 28. januar er der holdopstart i Haderslev.

Veteranindsatsen ser også frem til at etablere en netværkscafe for tidligere deltagere i samarbejde med Polymeren i Årslev på Fyn.

 

Med det vil vi gerne sige tak for et spændende 2019, og vi glæder os til at møde 2020 som vi forventer bliver endnu et spændende og udviklende år.

Veteranindsatsen ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår

Vil du vide mere så kontakt os