Brobygger

nov 20, 2019

Eva Lunde Pedersen er et velkendt ansigt i veteranmiljøet i Nyborg, hvor hun har haft sin daglige gang som veterankoordinator siden 2017.

Hun er uddannet socialrådgiver, og har gennem de sidste seksten år oparbejdet et omfattende katalog af relevante erfaringer inden for beskæftigelsesområdet.

Ved siden af sit faste job som veterankoordinator for i Nyborg kommune, har Eva sagt ja til at blive en del af Veteranindsatsen.

De gode resultater

Siden august 2019 har Eva således været en del af Veteranindsatsen, og vi har spurgt Eva, hvad der fik hende til at takke ja.

”Jeg har mødt talrige aktører på området, men Veteranindsatsen skiller sig ud, blandt andet fordi det er en meget specifik målgruppe der arbejdes med, og fordi projektet taler veteranernes sprog.
Det har vist sig at være et godt projekt, hvor der bliver opbygget nogle gode resultater og dét kunne jeg godt tænke mig at være en del af”
 

Efterværn

Men hvorfor mener Eva, at Veteranindsatsen er anderledes end andre projekter på området?

”Veteraner er en særlig målgruppe, og der er rigtig mange, der prøver at få veteranerne ud i arbejde.
I forhold til andre projekter i beskæftigelsesverdenen, hvor deltagerne efter endt forløb sendes tilbage til Jobcentret, hvis ikke der er opnået en form for beskæftigelse, er det anderledes i Veteranindsatsen.
Her bliver veteranerne fulgt og støttet i et individuelt forløb, der ligger ud over de 8 ugers fælles forløb.
Det individuelle forløb giver en rigtig god rygstøtte til de veteraner, der stadig har behov for at blive hjulpet videre, uanset om det er en arbejdsprøvning, uddannelse eller job der venter i fremtiden”

Brobygning

Det er en kæmpe styrke at have Eva i projektet, da hun ser hele veteransagen med andre øjne. Hun kan med sin erfaring bygge bro mellem deltageren, Veteranindsatsen og kommunen.

Et af de tiltag, som Eva har bragt ind i projektet, har også netop dette formål.

”Jeg sidder lige nu og skriver statusnotater på deltagerne. Formålet med notaterne er at kunne redegøre over for kommunen og jobcentret, hvad deltagerne har foretaget sig og hvad vi tænker næste skridt skal være for den enkelte veteran.
Det er håbet, at notatet kan fungere som pejlemærke
som jobcentret og veteranen kan arbejde videre ud fra, så veteranen får den bedst mulige støtte i fremtiden”.

 

Hvis du vil holdes opdateret omkring Veteranindsatsen, skal du klikke ind på vores Facebook side eller følge med på hjemmesiden her.

Vil du vide mere så kontakt os