Et autentisk og troværdigt samarbejde

apr 9, 2020

Mogens Østergaard er, som mange andre veterankoordinatorer, selv veteran. Han forstår sproget og den verden, hans veteraner kommer fra. Ud over tiden i Forsvaret er Mogens uddannet murer og har også arbejdet som virksomhedskonsulent.

Da Morgens blev veterankoordinator i 2018 prøvede han at skelne mellem privatpersonen Mogens og veterankoordinatoren Mogens. Det viste sig at være umuligt.
I dag er Mogens indbegrebet af en veterankoordinator. Han ånder og lever for sine veteraner i kommunen, og som livet som soldat er livet som veterankoordinator også blevet en livsstil.
For Mogens handler det om at være autentisk og troværdig i mødet med veteranerne og i det tværsektorielle samarbejde.

For veteranerne

”Samarbejdet er utroligt vigtigt. Det gælder ikke om at jeg eller en anden skal høste anerkendelse for alt det her. Dét der betyder noget er, at vi kan være med til at gøre en forskel for nogle mennesker, give dem en retning, et håb og lysten til at leve livet igen.
Det er i bund og i grund det vi arbejder sammen for at opnå hér”

En af grundstammerne i det danske forsvar er samarbejde og det er i det tværfaglige samarbejde fronten kan flyttes, meter for meter.

For Mogens er samarbejdet vigtigt. For sammen er vi stærkest.

”Jeg oplever at samarbejdet mellem Veteranindsatsen og os veterankoordinatorer er noget nær perfekt. Der er ingen, der føler sig udenfor, og jeg har en følelse af, at vi møder hinanden som ligeværdige.
Veteranindsatsen er lydhør over for vores erfaringer, og vi har tillid til, at projektet kan løfte opgaven med at støtte og udvikle veteranerne i en positiv retning.
Denne gensidige respekt og det fantastiske samarbejde er med til at gøre indsatsen autentisk og troværdig.
Den er virkelig for veteranerne”

Vi siger tak til Morgens Østergaard for de pæne ord, og for det fantastiske samarbejde.

Hvis du vil holdes opdateret omkring Veteranindsatsen, skal du klikke ind på vores Facebook side eller følge med på hjemmesiden her.

Vil du vide mere så kontakt os