Et liv som veteran og pårørende

okt 12, 2020

Daniel Lyngsie er veteran. Han var udstationeret et halvt år i 2012 i Helmand-provinsen i Afghanistan, hvor han pådrog sig både fysiske og psykiske skader, som han har døjet med lige siden. Han er oprindeligt uddannet tømrer og aftjente efterfølgende sin værnepligt ved Den kgl. Livgarde, hvor han blev motiveret for en udstationering. Hvad var hans motivation? Hvad oplevede han? Hvad skete der med ham, da han kom hjem, og hvordan har han det nu

I udsendelsen taler Simon Voetmann med Daniel og hans storebror Kasper om livet før, under og efter udstationeringen i Afghanistan. Stilfærdigt, reflekteret og med humor fortæller brødrene en stærk – til tider gribende – historie om konsekvenserne for dem og mange andre mennesker ved at være udstationeret soldat i en krigszone. De gør beretningen om livstruende og eksistentielle problemer nærværende, og de sætter deres livssituation som henholdsvis veteran og pårørende i et større perspektiv. Daniel har også deltaget i Veteranindsatsen i Region Syddanmark, og både han og Kasper belyser virkningen. I kort form lægger det sociale samvær med ligestillede veteraner i Veteranindsatsen grunden til et mentalt løft, der motiverer, og som resulterer i handlekraft og øget livsmestring.

Simon Voetmanns samtale med Daniel og Kasper Lyngsie giver et sjældent indblik i et veteranunivers, som er ukendt for langt størstedelen af den danske befolkning, selv om Danmark har været krigsførende i 30 år. Vi får herigennem forståelse for Daniels bevæggrunde for at blive udstationeret.

Samtalen varer godt og vel halvanden time og er opdelt i tre dele:

I første del møder vi de to brødre, som fortæller om deres opvækst og familieforhold, uddannelses- og erhvervsvalg, tiden som værnepligtig og Daniels udstationering i Afghanistan. Vi får kendskab til dem som mennesker, hvilke personligheder de er og ikke mindst deres sammenhold. Første del strækker sig frem til 1.03.00.

I den anden del fortæller de om deres oplevelser med Veteranindsatsen i Region Syddanmark. Vi hører, hvad Daniel konkret har fået ud af at deltage og Kaspers opfattelse af hans brors udvikling. Denne del begynder 1.03.00. Projektets effekt beskrives fra 1.12.00.

I den tredje del giver Daniel og Kasper deres bud på den optimale hjemkomst fra en udstationering. De drøfter, hvordan forløbet bør være, og hvilke tilbud samfundet bør give veteraner. Sidste del varer fra 1.20.29 til 1.36.17.

Linket er her:

https://soundcloud.com/user-166961814/etlivsomveteran