Hold 2 på Veteranindsatsen

jan 25, 2019

Hold 2 er nu igangsat på Veteranindsatsen

Den 21. januar 2019 startede Hold 2 med tre nye veteraner i vores naturskønne ejendom på Rugårdsvej i Odense NV. Veteranerne vil i de næste otte uger gennemføre et forløb bestående af fire moduler, hvert modul med en varighed på to uger. Veteranerne møder ind mandag, onsdag og fredag, og hver uge startes ud med fælles morgenmad. Dette oplever veteranerne allerede nu som noget meget positivt, da det giver anledning til de mere ’uformelle snakke’.

De tre nye veteraner er spændte på forløbet og håber, at de ved endt forløb er klogere på deres faglige og personlige kompetencer. Som én af de tre veteraner udtrykker det: ”Jeg håber, at få noget kompetenceafklaring. Hvem er jeg, og hvad kan jeg bruge mine kompetencer til”. Veteranernes kompetencer kan blandt andet hentes fra deres tidligere uddannelser, joberfaring og deres militære baggrund.

Den første uge har budt på introduktion til forløbet, rundvisning på Tietgen KompetenceCenter, og mulighed for at veteranerne har kunne lære hinanden bedre at kende.

Veteranerne har derudover deltaget i mindfulness og fået undervisning i videoredigering. Disse videoer vil i forløbet blive uploadet til Veteranindsats Fyns Facebookside, hvor man vil kunne følge veteranerne og finde videoer fra det første forløb – Veteranindsatsens Facebook.

 

Vil du vide mere så kontakt os