Hvad er mine personlige kompetencer?

feb 8, 2019

Når ”nogle kompetencer” bliver til MINE kompetencer.
I sidste uge arbejdede veteranerne med de generelle personlige kompetencer. I den forløbende uge har de omskrevet en del af disse til 5 personlige kompetencer, som de har kunne identificere sig med. Processen i at gå fra det generelle til det specifikke og personlige giver værdi:

”Det har været meget brugbart. Det giver nogle ekstra værktøjer og vi har fået mulighed for at gå mere i dybden med vores personlige kompetencer” – citat fra en af deltagerne på Hold 2.

Modulet blev afsluttet med en teambuilding tur til Stige Ø. På Stige Ø, der på dagen viste sig fra sin flotte, men vinterlige side, fik veteranerne gennem forskellige samarbejdsøvelser en større forståelse af, hvordan andre ser dem som person, og hvilke mål de individuelt skal arbejde hen imod.

I næste uge drejes fokus fra veteranernes personlige kompetencer mod de faglige og omskrivning af militære kompetencer til de civile.

Hold 2 blev i mandags en person mere og holdet er nu oppe på 4 veteraner.
Vi i Veteranindsatsen byder den nye veteran hjertelig velkommen!

Vil du vide mere så kontakt os