Hvem er vi?

 

Søren Carøe

Formand for styregruppen og projektleder, Veteranindsatsen

Formand i Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet

Cand.scient.pol. & phil., direktør i analysevirksomheden Strategisk Netværk® ApS

Mobil 2811 0020
Mail sc@rflam.org

Jeg har mere end 25 års professionel erfaring med projektledelse og har tidligere været kommunaldirektør samt administrerende direktør i en erhvervsorganisation.

Derudover har jeg en række relevante erfaringer og kvalifikationer, for eksempel:
• Virksomhedsstrategi
• Uddannelsesstrategi
• Samfunds-, branche- og virksomhedsanalyser

Betroede poster
• Har deltaget i servicetjekket af Forsvarets Veterancenter
• Er medlem af DepressionsForeningens ekspertpanel
• Repræsenterer Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet i Rådet for Menneskerettigheder
• Er beskikket censor ved de samfundsvidenskabelige uddannelser på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet samt CBS

Alexander Boe

Procesleder og konsulent, Veteranindsatsen

Tidligere oversergent i Hæren
Oversergent af reserven ved 2. brigade

Mobil 2238 2063
Mail albo@tietgen.dk

Jeg har været i hæren i over 14 år, de sidste 10 år som mellemleder. Her har jeg undervist soldater på alle niveauer. Jeg har derfor en solid viden om læring, herunder motivation, perception og samspil mellem underviser og elev.

Derudover har jeg en række relevante kurser, uddannelser og kvalifikationer, for eksempel:
• Personlig rådgiver i Forsvarets kollegastøtteordning
 Coaching og konflikthåndtering
• Samtalen som et redskab
• Militær fysisk træner
• Projektledelse

Jeg har erfaring fra udsendelser til Kosovo og Irak.

Dekorationer
• NATO non article 5 KFOR Hold 10
• Forsvarets Fortjenstmedalje IRAK Hold 5
• Gittes Legat

Eva Lunde Pedersen

Socialfaglig konsulent og pårørendekoordinator, Veteranindsatsen

Socialfaglig konsulent og pårørendekoordinator, socialrådgiver.

Mobil 9384 6828

Mail  evaped@tietgen.dk

Jeg er uddannet socialrådgiver og har arbejdet inden for beskæftigelsesområdet siden 2002. Jeg har erfaring fra min stilling som Veterankoordinator i Nyborg Kommune, hvor jeg i en 2-årig periode ligeledes har været ansat som mentor i jobcentret. Jeg har dermed et indgående kendskab til jobcenteret, beskæftigelsesområdet og et bredt kendskab til veterantilbud og muligheder i Danmark.

Jeg har gennemgået efteruddannelse og opkvalificering indenfor:

 

  • Motiverende samtaler
  • Empowerment
  • Veterancentrets uddannelse til Veterankoordinatorer
  • Metoder i socialt arbejde m.v.

Kim Jacobsen

Pårørendekoordinator

Tidligere sognepræst og regimentsfeltpræst ved Den Kongelige Livgarde.
 
Mobil 5172 7332
 
 
Telefontid: Mandag til fredag kl. 14.00- 20.00.
 
Jeg har været tilknyttet Livgarden fra 2001 som feltpræst, startende i en kadreenhed og sluttelig som regimentsfeltpræst.
Som pårørende koordinator vil jeg have den fordel, at jeg som præst og feltpræst taler både den pårørendes og soldatens “sprog”.
Jeg har en stærk fornemmelse af baglandets betydning for veteranen, støtten til de pårørende, så de kan videregive deres støtte til veteranen. Støtten er afgørende for et forløb, der skal genskabe det hele menneske.
Der ligger en enorm udfordring i at kunne få mennesker til at beholde troen og tilliden til fremtiden.
I rollen som pårørendekoordinator ønsker jeg derfor, at være lyttende, vejledende og støttende.
Endelig har jeg en række relevante kurser, uddannelser og kvalifikationer, for eksempel:
·        Krisehåndtering
·        Katastrofeberedskab
·        Sjælesorg i forbindelse med soldatens udsendelse og hjemkomst
·        30 års erfaring som præst og sjælesørger som udsendt og i Danmark
 
Jeg har desuden erfaring fra udsendelser til Bosnien og Afghanistan.
 
Dekorationer:
·        NATO Bosnien udsendt med den danske SFOR enhed
·        NATO Afghanistan udsendt med den danske ISAF enhed
·        Den danske forsvarsministers fortjenstmedalje med begrundelsen: støtten til soldaterne og de efterladte
·        Amerikansk hæderstegn med begrundelsen: støtte til soldater og civilbefolkning
·        Livgardens legat: for støtte til tjenestegørende personel
·        Den Danske Frimurerordens store legat: Støtte til pårørende og danske veteraner

Hvem er vi

For første gang er offentlige myndigheder, private virksomheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsorganisationer i tæt samarbejde om at hjælpe veteranerne i Danmark. Veteranindsatsen er et udviklingsprojekt, som skal hjælpe veteraner med særlige udfordringer i job eller uddannelse samt styrke deres livskvalitet, så de får et aktivt civilt liv.

Bag indsatsen står Erhvervsskolen Tietgen, Foreningen Veteranhjem Odense, Haderslev Kommune, Nyborg Kommune og Odense Kommune og Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.

Novo Nordisk Fonden har bevilget midler til Veteranindsatsen

Hvorfor gør vi det?

I Veteranindsatsen ser vi veteraner som en ressource. En ressource, der ikke skal gå til spilde. Vi vil skabe en positiv udvikling for de veteraner, der deltager i Veteranindsatsen, så de bliver i stand til at mestre deres udfordringer og skabe sig et aktivt civilt liv med gode menneskelige relationer, uddannelse og job. Målet er øget livskvalitet, job og selvforsørgelse. Mening og mestring.

Hvem er vi?

Bag indsatsen står Erhvervsskolen Tietgen, Foreningen Veteranhjem Odense, Haderslev, Nyborg og Odense Kommune og Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.

Veteranindsatsen

Tietgen KompetenceCenter

Rugårdsvej 286

5210 Odense NV.

 

Om projektet

Veteranindsatsen hjælper veteraner med særlige udfordringer i job eller uddannelse og styrker deres livskvalitet, så de får et aktivt civilt liv. 

Deltagelse i Veteranindsatsen er gratis.

Læs om vores privatlivspolitik