Hvem er vi?

 

Søren Carøe

Formand for styregruppen og projektleder, Veteranindsatsen

Formand i Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet

Cand.scient.pol. & phil., direktør i analysevirksomheden Strategisk Netværk® ApS

Mobil 2811 0020
Mail sc@rflam.org

Jeg har mere end 25 års professionel erfaring med projektledelse og har tidligere været kommunaldirektør samt administrerende direktør i en erhvervsorganisation.

Derudover har jeg en række relevante erfaringer og kvalifikationer, for eksempel:
• Virksomhedsstrategi
• Uddannelsesstrategi
• Samfunds-, branche- og virksomhedsanalyser

Betroede poster
• Har deltaget i servicetjekket af Forsvarets Veterancenter
• Er medlem af DepressionsForeningens ekspertpanel
• Repræsenterer Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet i Rådet for Menneskerettigheder
• Er beskikket censor ved de samfundsvidenskabelige uddannelser på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet samt CBS

Anette Lykke Jensen

Assisterende projektleder i Veteranindsatsen

Chefkonsulent på Tietgen KompetenceCenter
Næstforkvinde i Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet

Cand.mag. i filosofi og nordisk sprog og litteratur
Efteruddannelse inden for fundraising, HRM, e-handel, administration, ledelse og coaching
Selvstændig konsulent, Funding & Review

Mobil 2116 9675

Mail anlj@tietgen.dk 

Jeg har arbejdet med projektudvikling, -søgning, -gennemførsel- og -afvikling i mere end 15 år og været projekt- og procesleder på flere projekter, der drejer sig om erhvervsrettet kompetenceudvikling i virksomheder, iværksætteri for højtuddannede og inklusion af sårbare målgrupper på arbejdsmarkedet.

Derudover har jeg en række relevante erfaringer og kvalifikationer, blandt andre:

• Uddannelsesdesign
• Udbudsmatch og tilbudsgivning
• Interview og tekstforfatning
• HR, rekruttering og kommunikation
• Dokumentation og evaluering
• Samfunds-, branche- og virksomhedskendskab samt -netværk

Betroede poster
• Har deltaget i Forsvarsministeriets evaluering af veteranområdet i Danmark.
• Er tidligere medlem af Vækstforums sekretariatsgruppe i Region Syddanmark, hvor jeg repræsenterede erhvervsuddannelser og kortere videregående uddannelser i regionen
• Er tidligere censor på akademifaget ”Iværksætteri i praksis” ved UCL – Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Hvem er vi

For første gang er offentlige myndigheder, private virksomheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsorganisationer i tæt samarbejde om at hjælpe veteranerne i Danmark. Veteranindsatsen er et udviklingsprojekt, som skal hjælpe veteraner med særlige udfordringer i job eller uddannelse samt styrke deres livskvalitet, så de får et aktivt civilt liv.

Bag indsatsen står Erhvervsskolen Tietgen, Foreningen Veteranhjem Odense, Haderslev Kommune, Nyborg Kommune og Odense Kommune og Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.

Novo Nordisk Fonden har bevilget midler til Veteranindsatsen

Hvorfor gør vi det?

I Veteranindsatsen ser vi veteraner som en ressource. En ressource, der ikke skal gå til spilde. Vi vil skabe en positiv udvikling for de veteraner, der deltager i Veteranindsatsen, så de bliver i stand til at mestre deres udfordringer og skabe sig et aktivt civilt liv med gode menneskelige relationer, uddannelse og job. Målet er øget livskvalitet, job og selvforsørgelse. Mening og mestring.

Hvem er vi?

Bag indsatsen står Erhvervsskolen Tietgen, Foreningen Veteranhjem Odense, Haderslev, Nyborg og Odense Kommune og Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.

Veteranindsatsen

Tietgen KompetenceCenter

Rugårdsvej 286

5210 Odense NV.

 

Om projektet

Veteranindsatsen hjælper veteraner med særlige udfordringer i job eller uddannelse og styrker deres livskvalitet, så de får et aktivt civilt liv. 

Deltagelse i Veteranindsatsen er gratis.

Læs om vores privatlivspolitik