Jobcentre

 

Kommunesamarbejdet i Veteranindsatsen

Veteranindsatsen samarbejder med følgende kommuner:

Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense, Svendborg, Fredericia, Haderslev, Kolding, Vejen, Vejle, Sønderborg og Aabenraa kommuner.

Veteranindsatsen supplerer de kommunale initiativer og samarbejder meget tæt med kommunernes veterankoordinatorer. Såfremt en veteran har en aktiv sag i et jobcenter, aftales forløbet med veteranens sagsbehandler.

Veteranen kan desuden deltage i forløbet parallelt med eventuelt udredningsforløb hos ATT, Afdelingen for Traume og Torturoverlevere, Regionspsykiatrien.

Det har vist sig, at der er et større behov for socialrådgivning i Veteranindsatsen end forventet. De veteraner, som vi møder, har særlige og komplekse problemer ud over ledighed.

Derfor deltager Veteranindsatsen også i møder i jobcentrene for at afstemme forventninger, hjælpe med at lægge planer og se muligheder, så veteranerne oplever sammenhæng og får en bedre forståelse for jobcentrets rolle.

Læs mere om de socialfaglige opgaver i Veteranindsatsen her.

Finansieringen af Veteranindsatsen

Veteraners deltagelse i Veteranindsatsen er gratis. 

Novo Nordisk Fonden finansierer indsatsen, som i flere af samarbejdskommunerne er et tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Effekt

Veteranindsatsen er et livsmestringsprojekt og ikke et decideret arbejdsmarkedsprojekt.

Alligevel er 7 ud af 10 veteraner kommet i job eller gået i gang med har en uddannelse.

 

 

 
 

Uddybende om indsatsen

I Veteranindsatsen gennemgår veteranerne et forløb, der består af:

  • Kompetenceafklaring
  • Det civile CV og den civile ansøgning
  • Klarlægning af forudsætninger for at kunne opfylde uddannelses- eller jobønsker
  • Job – og uddannelsesvejledning
  • Opkvalificeringsforløb (formel- og uformel læring og/eller uddannelse)
  • Indslusning i virksomheder – praktikker/job/netværk/virksomhedsmentorer

Forløbet suppleres med:

  • Bisidder- og mentorstøtte
  • Livssamtaler
  • Mental og fysisk træning

Derudover er veteranerne organiseret i et virtuelt netværk, hvor de udveksler erfaringer og hjælper hinanden og samtidig støttes af aktive pårørende.

Veteranindsatsen har udarbejdet en målgruppevejledning til hjælp for indikation/identifikation og screening af veteraner, der vil kunne få gavn af Veteranindsatsen.
 
Kontakt os gerne for spørgsmål eller kommentarer.

Novo Nordisk Fonden har bevilget midler til Veteranindsatsen

Hvorfor gør vi det?

I Veteranindsatsen ser vi veteraner som en ressource. En ressource, der ikke skal gå til spilde. Vi vil skabe en positiv udvikling for de veteraner, der deltager i Veteranindsatsen, så de bliver i stand til at mestre deres udfordringer og skabe sig et aktivt civilt liv med gode menneskelige relationer, uddannelse og job. Målet er øget livskvalitet, job og selvforsørgelse. Mening og mestring.

Hvem er vi?

Bag indsatsen står Erhvervsskolen Tietgen, Foreningen Veteranhjem Odense, Haderslev, Nyborg og Odense Kommune og Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.

Veteranindsatsen

Tietgen KompetenceCenter

Rugårdsvej 286

5210 Odense NV.

 

Om projektet

Veteranindsatsen hjælper veteraner med særlige udfordringer i job eller uddannelse og styrker deres livskvalitet, så de får et aktivt civilt liv. 

Deltagelse i Veteranindsatsen er gratis.

Læs om vores privatlivspolitik