Juridisk hjælp

jan 31, 2020

Arbejdsskadesager og andre juridiske spørgsmål kan nemt bevirke, at man føler sig fastlåst i sin livssituation og derved tager det fokus fra en ellers positiv udvikling.

En sådan fastlåsthed kan virke yderst begrænsende, og det er derfor en kæmpe fordel for deltagerne i Veteranindsatsen, at advokat Jens Baagøe Thomsen, fra advokatfirmaet HjulmandKaptain, har indvilget i at stille sig til rådighed.

Men hvem er Jens B. Thomsen, og hvorfor har han valgt at støtte op om Veteranindsatsen?

Klart sprog

Jens bor i Odense med sin kone gennem 18 år og deres 2 drenge. Han arbejder ved advokatfirmaet HjulmandKaptain i Århus og har specialiseret sig i personskadeerstatning.
Det er i disse sager, at Jens kan hjælpe deltagerne.

”Der er jo rigtig mange veteraner, der har krav på erstatning, men som ikke nødvendigvis får det. Der består mit arbejde i at overtage en dialog med forsikringsselskabet og den tilskadekomne. For veteranerne er det oftest dialogen med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller kommunerne”

Selvom der er meget fokus på selve arbejdsskadesagerne, så peger Jens B. Thomsen også på, at bare dét at få omformuleret sagen på et forståeligt sprog, kan gøre accepten nemmere.

”Mange gange er det også en hjælp for veteranerne, at jeg kan gå ind og forklare systemet for dem.
Ikke fra systemets side, da systemet nok skal forklare om sig selv, på systemets præmisser.
Det gælder om at forklare situationen ud fra den tilskadekomnes perspektiv og mange gange giver det klarhed og ro omkring hans eller hendes livssituationen”

Særlige udfordringer

”Jeg kan jo ikke ændre på systemet, men hvis jeg nu kan hjælpe folk til bedre at kunne agere i det system, som der er, så føler jeg jo virkelig, at jeg har gjort en forskel. Og det er der helt klart brug for, specielt for veteraner. Det er en overset gruppe og at jeg kan gå ind og gøre den lille forskel, jeg trods alt kan gøre, giver rigtig meget mening for mig.

Jeg kan godt lide at arbejde på den her måde. Jeg vil gerne være den personlige advokat, der ikke bare sidder på mit kontor uden kontakt til en masse mennesker. Jeg vil gerne ud og tale med folk og hjælpe i det omfang jeg nu kan.”

Veteranindsatsen sender en stor tak til Jens Baagøe Thomsen for den hjælp han yder vores veteraner i indsatsen.

 

Hvis du vil holdes opdateret omkring Veteranindsatsen, skal du klikke ind på vores Facebook side eller følge med på hjemmesiden her.

Vil du vide mere så kontakt os