Med CV og kompetencer til over begge ører

feb 24, 2020

Deltagerne på Hold 6 er godt inde i forløbet og sidder lige nu og arbejder hårdt på deres CV.

For at finde ind til de relevante kompetencer har der i de forgangne uger været fokus på at få talt om, hvad der definerer deltagernes faglige og personlige kompetencer.

De militære kompetencer er blevet omskrevet, så de nu fremstår forståeligt set med civile øjne.
Derved er forståelsen af kompetencerne og måden hvorpå de kan nyttiggøres blevet synlige for en fremtidig arbejdsgiver.

Ved at finde ind til de kompetencer man har, men som muligvis har ligget skjult, styrkes både selvtillid og selvværd, hvilket giver fornyet mod og energi til at gå ud og søge en stilling, man måske ikke tidligere havde tænkt mulig.

Der udvises stort engagement og godt humør på holdet, og vi er sikre på, at alle deltagerne kommer styrket ud på den anden side af det otte uger forløb her ved Veteranindsatsen.

Hvis du vil holdes opdateret omkring Veteranindsatsen, skal du klikke ind på vores Facebook side eller følge med på hjemmesiden her.

Vil du vide mere så kontakt os