Mød Hannah Ussing

mar 1, 2019

Samarbejdet mellem Veteranindsatsen og Veteranhjem Odense

Veteranindsatsen er et projekt med stor mulighed for udvikling af veteranens kompetencer. Dette, fordi vi er en bred vifte af myndigheder og organisationer, der er gået sammen, her i blandt Veteranhjem Odense. Veteranhjem Odense er et samlingssted for veteraner. Her tilbydes veteranerne bl.a. et sted at mødes eller i perioder et sted at sove.
På Veteranhjem Odense er Hannah Ussing daglig leder, men herudover fungerer hun ligeledes som pårørendekoordinator i Veteranindsatsen.

Ifølge Hannah Ussing supplerer forløbet på Veteranindsatsen det arbejde og sociale liv, der foregår på Veteranhjem Odense.

 ”Når de har været igennem modulerne, danner de et netværk. Her vil veteranhjemmet være et oplagt sted stadig at mødes efterfølgende.”

Hannah Ussings oplevelser med projektet indtil nu er kun positive. Hun oplever, hvordan veteranerne vokser uge for uge, og hvordan det giver dem noget positivt at stå op til i hverdagen, hvilket også har resulterede i, at 3 ud af 4 veteraner, fra første forløb, er kommet i beskæftigelse efter endt forløb.

For en veteran er de pårørende en vigtig faktor. Det kan være såvel en forælder, ægtefælle, barn som en ven. Som pårørendekoordinator kan Hannah Ussing kontaktes i forhold til sparring eller hjælp til, hvordan man på bedst mulig vis kan støtte veteranen.

Ifølge Hannah er Veteranindsatsen et godt projekt, da det arbejder med det hele menneske og i et tempo, hvor veteranen kan følge med. 

Vil du vide mere så kontakt os