Netværkscafé for pårørende

feb 8, 2019

En pårørende kan både være den nærmeste familie, en ven eller kollega. Er du pårørende til en veteran, eller er du eksempelvis mor, far, ven eller kollega til en pårørende til en veteran, så er dette tilbud henvendt til dig.

Søndag den 3. februar 2019 afholdt Veteranindsatsen i samarbejde med kone/kæreste-netværket (Faktor 8) netværkscafé for pårørende til veteraner. Formålet med netværkscaféerne er at skabe et frirum for de pårørende og personerne omkring dem.

Tietgen KompetenceCenter på Rugårdsvej i Odense danner rammen om netværkscaféerne og da det store hus, som er en tidligere landbrugsskole, er omgivet af en smuk parklignende have er der god med mulighed for aktiviteter udenfor.

” Jeg synes, det er rart, at det her tilbud også henvender sig til os unge. Det har helt klart manglet”.  [Citat fra ung deltager i arrangementet.]

Den første netværkcafé lagde ud med kaffe, kakao og hjemmebagt kage, her kunne de pårørende få talt sammen om, hvad der optager dem i hverdagen . Resten af eftermiddagen var pårørende delt op i voksne og børn/unge. Her var der mulighed for en dybere samtale for de voksne, mens børn og unge  deltog i planlagte aktiviteter krydret med fri leg.

”Jeg har flere gange oplevet, at pårørende må melde fra til andre netværkscaféer, fordi de ikke kan lade børnene være hjemme hos deres far, der er veteran,  og hvor barnepigen melder afbud. Her kan vi som forældre tage vores børn med og der bliver taget hånd om dem, men vi voksne kan tale sammen” . [Citat fra voksen deltager i arrangementet.]

Næste netværkscafé foregår den 3. marts 2019 i tidsrummet 14:30 – 17:00 på Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV. Denne dag vil der ud over netværksaktiviteterne også være arrangeret fastelavnsfest for børnene.

Er du interesseret i at deltage i netværkscaféerne, eller ønsker du at høre nærmere, så kontakt:

Maria Jørgensen
Tlf.: 30 74 16 46
Mail: pepper@hotmail.dk

Alexander Boe (Procesleder & konsulent, Veteranindsatsen)
Tlf.: 22 38 20 63
Mail: albo@tietgen.dk  

Vil du vide mere så kontakt os