Novo Nordisk Fondens Annual Impact Report 2020

jul 26, 2021

I Novo Nordisk Fondens Annual Impact Report 2020 er Veteranindsatsen i Region Syddanmark omtalt på side 78 under overskriften ”The Veteran Effort improved the lives of veteran soldiers and had socioeconomics effects”.

https://novonordiskfonden.dk/wp-content/uploads/NNF_Grants_2021_FINAL_28_juni_2021_enkeltsider.pdf

Effekten er forbedret yderligere i perioden efter, at projektet blev afsluttet formelt ved udgangen af 2020, idet 9 ud 10 veteraner nu er i selvforsørgelse.