Veterancenterets evaluering af eget og andres arbejde på veteranområdet

sep 9, 2020

Radio 4 havde tirsdag den 8. september 2020 nogle indslag om Veterancentrets evaluering af eget og andres arbejde på veteranområdet.
Evalueringen kritiseres for at være tendentiøs og fejlbehæftet, fordi Forsvarets Veterancenter er inhabil. Man kan ikke troværdigt evaluere sig selv.
Problemstillingen belyses i Radio 4 gennem interviews med Claus Bretton-Meyer, der er reserveofficer i Forsvaret og bestyrelsesmedlem i Soldaterlegatet, Søren Carøe, som er formand for styregruppen i Veteranindsatsen i Region Syddanmark, samt oberst Søren Andersen, der er chef for Forsvarets Veterancenter.
De tre interviews kan høres ved at følge dette link: