Veteranen i centrum – Flagdag 2018

sep 5, 2018

Veteranerne var i fokus på årets Flagdag – veteranen skal i fokus hver dag. 

På Flagdagen anerkendes danske veteraners betydningsfulde arbejde i internationale sammenhænge. Rundt om i landet blev dette igen i år markeret med faner og taler. Veteranindsatsen deltog også i Flagdagen og siger hermed tak til de mange arrangører.

I mange af talerne blev der lagt vægt på, at vi som samfund skal forstærke indsatsen for de veteraner, der kæmper med forskellige udfordringer efter at have været udsendt. Der skal være en større anerkendelse af de ofre, som de har ydet, og der skal være tilbud og fællesskaber, hvor veteraner kan mødes og hjælpes videre i livet af kompetente fagpersoner

I årets tale i Faaborg-Midtfyn kommune blev Veteranindsatsen (dengang Veteranindsats Fyn) helt konkret nævnt som et godt og vigtigt initiativ for veteraner, og projektkonsulent Alexander Boe blev udpeget fra talerstolen.

Det er vi stolte af. Men vi vil mere end det.

For i Veteranindsatsen bliver veteranerne sat i centrum hver dag og ikke kun ved festlige lejligheder. Veteranindsatsen skal sikre veteranernes – og i den forbindelse også de pårørendes – overgang fra militær til civil.

Vi gør det sammen, og vi gør det ved hjælp af stærke fællesskaber, anerkendelse af livssituationen og erfarne mentorer, der støtter på vejen videre.

Vi opfordrer alle interesserede til at henvende sig til os på mail eller telefon for at høre nærmere om Veteranindsatsen. 

Vil du vide mere om Veteranindsats Fyn så kontakt os