Veteraner

 

At komme hjem efter flere måneders tjeneste i en krigszone, hvor du har været i konstant alarmberedskab, er bestemt ikke nemt. Måske sidder du med følelsen af, at dét at komme hjem kan være sværere end at drage i krig. Livet derhjemme har måske også ændret sig for din familie og pårørende, mens du har været afsted.

Selvom om det kan være svært at se eller forholde sig til, har dine erfaringer og oplevelser også positive konsekvenser. Som veteran er du nemlig gjort af det rette stof.

Et stof, der gør dig i stand til at handle i ekstreme situationer, hvor der skal træffes hurtige og velovervejede beslutninger, men hvor du samtidig skal bevare roen og overblikket og udvise lederskab og ansvarlighed. Disse kompetencer er en del af soldatens DNA og viser i virkeligheden kun en brøkdel af de kompetencer, du som veteran har med i rygsækken. Vi anerkender, at der kan være udfordringer forbundet med overgangen fra militær til civil, og at sindet ikke er herre over, hvad øjnene ser. Vi ved også, at der kan være oplevelser fra tidligere udsendelser, som har slået rod og sat sig fast, og som i det daglige kan gøre det ekstra svært at finde fodfæste igen.

Vi er med dig hele vejen

I Veteranindsats Fyn får du trædesten til at komme videre i dit civile liv gennem nye fællesskaber, coaching, uddannelse eller gennem praktik- og jobåbninger i virksomheder. Du gennemfører et nøje planlagt forløb, som tager udgangspunkt i din situation, dine potentialer og ønsker til fremtiden, og som inddrager uddannelse, civilsamfund og virksomheder. Dit forløb består af fire gennemgående elementer:

  • Mental og fysisk træning samt livssamtaler – så du bliver stærkere fysisk og mentalt
  • Uddannelsesvejledning og opkvalificering – så du får bygget flere civile kompetencer på de militære
  • Virksomhedspraktik og jobtilbud – så du kommer i arbejde og indgår i arbejdsfællesskaber under hensyntagen til eventuelle skånehensyn
  • Mentorstøtte – så du har en professionel hånd i ryggen og en sparringspartner gennem dit forløb

Hvordan kommer jeg med?

Du kan blive optaget efter 2 dage med teambuilding og screeningsaktiviteter med andre kandidater til forløbet. Vi tager naturligvis også en individuel samtale med dig, hvor vi sammen forventningsafstemmer, så du ved, hvad der kræves for at være en del af Veteranindsatsen. Du kan kontakte os direkte, eller du kan kontakte din veterankoordinator eller sagsbehandler i kommunen, hvis du ønsker at vide mere. Dine pårørende er også meget velkomne til at henvende sig til os. 

Din deltagelse i Veteranindsatsen er gratis.

 

Novo Nordisk Fonden har bevilget midler til Veteranindsatsen

Hvorfor gør vi det?

I Veteranindsatsen ser vi veteraner som en ressource. En ressource, der ikke skal gå til spilde. Vi vil skabe en positiv udvikling for de veteraner, der deltager i Veteranindsatsen, så de bliver i stand til at mestre deres udfordringer og skabe sig et aktivt civilt liv med gode menneskelige relationer, uddannelse og job. Målet er øget livskvalitet, job og selvforsørgelse. Mening og mestring.

Hvem er vi?

Bag indsatsen står Erhvervsskolen Tietgen, Foreningen Veteranhjem Odense, Haderslev, Nyborg og Odense Kommune og Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.

Veteranindsatsen

Tietgen KompetenceCenter

Rugårdsvej 286

5210 Odense NV.

 

Om projektet

Veteranindsatsen hjælper veteraner med særlige udfordringer i job eller uddannelse og styrker deres livskvalitet, så de får et aktivt civilt liv. 

Deltagelse i Veteranindsatsen er gratis.

Læs om vores privatlivspolitik