Veteranindsatsen på standby – forhåbentligt midlertidigt

jun 29, 2020

Veteranindsatsen på standby – forhåbentligt midlertidigt

 Veteranindsatsen i Region Syddanmark har i snart to år samarbejdet med i alt 54 veteraner, der alle har udfordringer i varierende grad. 30 veteraner har gennemført aktivitetsprogrammet, og de øvrige 24 har fået anden form for hjælp. Bundlinjen er, at 7 ud af 10 veteraner er kommet i selvforsørgelse.

Projektet er tidsbegrænset indtil udgangen af juni måned i år, og der bliver derfor ikke startet nye hold. 

De gode resultater har imidlertid skabt håb om, at det bliver økonomisk muligt at gøre Veteranindsatsen landsdækkende under navnet Veteranindsats Danmark.

Det ved vi mere om i løbet af efteråret. Indtil da holder Veteranindsatsen pause, og vi håber, at den bliver kortvarig, så vi kan komme i gang igen til glæde for veteraner og pårørende.

Du kan imidlertid stadig henvende dig til følgende:

Projektleder Søren Carøe, telefon: 2811 0020, sc@flam.org, angående projektsamarbejde, kommunesamarbejde og udviklingsarbejde i forbindelse med etablering af Veteranindsats Danmark.

Assisterende projektleder Anette Lykke Jensen, telefon: 2116 9675, anlj@tietgen.dk, hvis du eller dine borgere er tidligere deltagere, pårørende eller ønsker at høre mere om Veteranindsatsens tilbud til veteraner med særlige udfordringer.

Vi henviser herudover til vores hjemmeside www.veteranindsatsen.dk samt til de kommunale veterankoordinatorer, som du finder information om på din kommunes hjemmeside.

Tak for interessen, opbakningen og samarbejdet i de forløbne to år. Vi ses forhåbentligt snart igen!

Holdet bag Veteranindsatsen.